• Naročnik: RS, Ministrstvo za javno upravo
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg del: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
  • Vrednost projekta: 1.400.000,00 eur
  • Leto realizacije: 2020
  • Stanje: Projekt v teku

 

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2021 Gitri d.o.o.