• Naročnik: Kostak d.d.
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg del: Gradbena dela
  • Vrednost projekta: 500.000,00 eur
  • Leto realizacije: 2020
  • Stanje: Projekt je zaključen.

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2020 Gitri d.o.o.