Predstavitev.

Naši cilji, h katerim stremimo že od same ustanovitve podjetja so:

Gitri d.o.o. je podjetje z večletnimi izkušnjami na področju gradnje stanovanjskih in poslovnih stavb. Naši začetki segajo v leto 2010, ko je podjetje začelo samostojno delovati na trgu. Znanje in izkušnje smo si pridobivali z izvajanjem tesarskih, betonskih, armiranobetonskih, zidarskih in ostalih splošnih gradbenih del na objektih nizke oziroma inženirske in visoke gradnje.

V letih delovanja se je podjetje Gitri d.o.o. širilo, raslo in razvijalo v uspešno družbo z bogatimi izkušnjami v gradnji tako na območju Slovenije kot tudi tujine.

Zavedamo se, da je skrb za zaposlene ključna za uspešno in dobro opravljeno delo, zato našim zaposlenim zagotavljamo kvalitetno in socialno varno okolje. To nam omogoča uresničitev skupno zastavljenih ciljev s pozitivnim vplivom na okolje.

Uspešno dokončani projekti in zadovoljni naročniki so zagotovilo za visoko kvaliteto in zanesljivost našega dela.

V maju 2015 je podjetje Gitri d.o.o. postalo del skupine Kostak d.d. iz Krškega, ob čemer smo si postavili še višje mejnike delovanja.

 

 

Vizija

Naša vizija je nadaljnji uspešen razvoj podjetja Gitri d.o.o. s širitvijo dejavnosti in izvajanjem vedno zahtevnejših in obsežnejših projektov.

Z zaposlovanjem strokovnega in zanesljivega kadra želimo omogočiti nadaljnji razvoj in rast podjetja, z odzivnostjo in profesionalnim pristopom pa nameravamo našim strankam ponuditi kakovostno opravljeno delo v najkrajšem možnem času. Cilj našega delovanja je dobro opravljeno delo in zadovoljstvo naših strank.

 

 

Nedvomno je naša vizija nadaljni razvoj podejetja, kar bomo dosegli z zaposlovanjem mladih, izobraženih ter zanesljivih kadrov, kateri bodo v naše podjetje pripeljali nove izzive.

Le tako bomo lahko še naprej nemoteno zagotavljali le najvišjo kakovost izvedbe gradbenih del.

Gitri d.o.o.
Drabosnjakova 9e
1000 Ljubljana

 
© 2016 Gitri d.o.o.