• Naročnik: VPL81 d.o.o.
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg del: Zemeljska, gradbena in instalacijska dela
  • Vrednost projekta: 2.000.000,00 eur
  • Leto realizacije: 2021
  • Stanje: Projekt v teku – izvajajo se gradbena dela 

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2024 Gitri d.o.o.