• Naročnik: Tacenski vrtovi d.o.o., Ljubljana
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg del: Gradbena dela
  • Vrednost projekta: 750.000,00 eur
  • Leto realizacije: 2020-2021
  • Stanje: Projekt v teku – izvajajo se gradbena dela

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2023 Gitri d.o.o.