• Naročnik: Kostak d.d., Krško
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg: Gradbeno-obrtniška in instalacijsska dela
  • Vrednost projekta: 7.319.001,77 €
  • Leto realizacije: 2016-2018
  • Stanje: Projekt je zaključen

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2024 Gitri d.o.o.