• Naročnik: Prokek d.o.o., Brežice
  • Izvajalec: Gitri d.o.o.
  • Obseg: Gradbena dela in zunanja ureditev
  • Pogodbena vrednost: 942.505,64 €
  • Leto realizacije: 2018-2019
  • Stanje: Projekt je v izvedbi

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2023 Gitri d.o.o.