• Naročnik: Kostak d.d., Krško
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg: Gradbeno-obrtniška dela in zunanja ureditev
  • Vrednost projekta: 1.005.087,59 €
  • Leto realizacije: 2015-2017
  • Stanje: Projekt je zaključen

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2024 Gitri d.o.o.