• Naročnik: Gracero d.o.o., Škofljica
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg: Gradbena dela
  • Vrednost projekta. 76.849,06 €
  • Leto realizacije: 2017-2018
  • Stanje: Projekt zaključen

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2024 Gitri d.o.o.