• Investitor: LEK d.d.
  • Naročnik: Gras-paan d.o.o.
  • Izvajalec: Gitri d.o.o., Ljubljana
  • Obseg del: Gradbena dela
  • Vrednost projekta: 200.000,00 eur
  • Leto realizacije: 2020
  • Stanje: Projekt je zaključen

Gitri d.o.o.

Drabosnjakova ulica 9e

1000 Ljubljana

KONTAKT

tel: +386 0599 233 01

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

  

© 2023 Gitri d.o.o.